img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

เกร็ดความรู้การเบิกจ่าย ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ข้อบกพร่องการจัดซื้อจัดจ้าง
- แจกของที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมงาน เช่น พัดลม เสื้อปกเชิ้ต กระติกน้ำ
- ผ้าเช็ดตัว ถุงยังชีพ ผ้าห่ม ชุดขาวผู้สูงอายุ ชาย-หญิง กรอบแว่นตา ผ้าขาวม้า ขันเงิน ปิ่นโต ผ้าถุง ฯลฯ
- จัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ เครื่องอุปโภคบริโภค
- จ้างเหมาประกอบอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมน้ำดื่ม เลี้ยงผู้สูงอายุและผู้ร่วมงาน
- ค่าชุดเครื่องแต่งกายผู้เข้ามาร่วมงาน เช่น ซื้อเสื้อลายดอก
- ค่าจ้างเหมามหรสพ ได้แก่ คณะหมอลำ วงดนตรี ลิเก คณะตลก
- จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ระบุชื่อนายก อปท.


***
เหมาะสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ และควร ศึกษาดูสิ่งที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ สตง. จะได้ไม่มาทักท้วงทีหลังครับ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม...

 

Visitors: 41,990