img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร

วิศวกร (ทุกสาขา) , นักปฏิบัติงานเทคนิค , นักบัญชี , นักระบบงานคอมพิวเตอร์ , นิติกร , เศรษฐกร , นักตรวจสอบภายใน , พนักงานช่าง (ทุกสาขา) , พนักงานบัญชี , พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ , นักประชาสัมพันธ์ , นักการตลาด , บุคลากร , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักบริหารงานทั่วไป และพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

1. พื้นที่ PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 86 อัตรา
2. พื้นที่ PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่หน่วยงานฝึกอบรม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
3. PEA ในส่วนภูมิภาค (12 เขต) จำนวน 270 อัตรา

วิธีการสมัคร


PEA เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2558 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th

วันเวลาสอบ
ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี สอบวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
ตำแหน่งวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

 

รายละเอียดการสมัคร

http://job.pea.co.th/PEA%20recruit%20announment%202558%20new.pdf

Visitors: 41,990