img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

โครงสร้าง "อบต."

วันที่ 20 มกราคม 2559 - นายปิยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โพสต์ถึงประเด็นโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ดังนี้

สำหรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ยังกำหนดขนานดของ อบต. เป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นตำแหน่งทางบริหาร ระบบใหม่ก็คืออำนวยการท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่นรูปแบบยังคงเดิมโดยส่วนใหญ่ ที่เปลี่ยนแปลงมีบ้างเล็กน้อยคือ อบต.ขนาดกลาง ดังนั้นขอสรุปดังนี้นะครับ

1. โครงสร้าง อบต.ขนาดใหญ่ 
หลักให้กำหนดบริหารท้องถิ่นระดับกลาง (ระดับ 8 เหมือนเดิม) หน.ส่วนราชการให้กำหนดให้กำหนดเป้นอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หรือระดับกลางได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าระบบเดิมก็กอง 7 และ 8 นั่นละครับ ในระบบแท่งก็กลายเป็นผู้อำนวยการกอง....(ระดับต้น) ผู้อำนวยการกอง...(ระดับกลาง) ส่วนหัวหน้าฝ่ายก็เป็นระดับต้น เดิมก็คือ หน.ฝ่าย 6 และ 7 เพราะฉะนั้นจึงแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ส่วนรองปลัดให้กำหนดระดับต้นหรือระดับกลางได้ แต่เงื่อนไขให้มีระดับกลางได้เพียง 1 อัตราเท่านั้น

2. โครงสร้าง อบต.ขนาดกลาง 
นี่คือการเปลี่ยนแปลงหรือการกำหนดประเด็นหัวหน้าฝ่ายให้ชัดขึ้น โดยให้กำหนดหัวหน้าฝ่ายระดับต้นในส่วนราชการได้ไม่เกิน 2 อัตรา จากเมื่อก่อนถามกันว่า อบต.ขนาดกลางกำหนดหัวหน้าฝ่ายได้หรือไม่ เพราะในแต่ละจังหวัดมีแนวทางปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยกำหนดให้ชัดเจนขึ้น ประเด็นนี้คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ อบต. ที่ชัดเจนที่สุด น่าจะเป็นประเด็นเดียวในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยซ้ำ ส่วนตำแหน่งใน อบต.ขนาดกลางยังคงเดิม ปลัดสามารถกำหนดได้ระดับต้นและระดับกลาง (ก็ 8 พิเศษเดิม) นั่นละครับ ส่วนรองปลัดให้กำหนดรองระดับต้น เช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการก็ให้กำหนดอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นเช่นกัน (ผู้อำนวยการกอง....ระดับต้น)

3. โครงสร้าง อบต.ขนาดเล็ก 
เหลือน้อยแล้วขณะนี้ ปลัดให้กำหนดเป็นปลัดระดับต้น (ปลัด 6 และ 7 เดิม คนที่ได้หน่อยก็คือท่านไหนเป็นปลัด 6 ก็ได้เป็นปลัดต้นเทียบเท่าปลัด 7 เดิมได้เลยครับ ส่วนรองปลัดใน อบต.ขนาดเล็กห้ามกำหนดเด็ดขาด และหัวหน้าส่วนราชการเดิมเคยมีหัวหน้าส่วน 6 กัน ก็ได้เป็นอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นในฐานผู้อำนวยการกอง...ระดับต้น เช่นกันไม่ต้องไปประเมินอะไรให้ยุ่งยาก ส่วนหัวหน้าฝ่ายห้ามกำหนดเด็ดขาดนะครับ ถึงสถานะหัวหน้าส่วนราชการจะเป็น ผอ.กองต้น แล้วก็ตาม 

เมื่อเห็นโครงสร้าง อบต. แล้ว หลายท่านอาจบอกทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือน อบจ. หรือเทศบาลบ้างเลย ต้องนำเรียนว่านี่คือช่วงแรกของการเข้าสู่ระบบแท่งของ อบต. เท่านั้นนะครับ ซึ่งจะมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการสำหรับ อบต.อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้ว เส้นทางความก้าวหน้าบางช่วงที่หายไปคงนำมาพิจารณา โดยขอยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งแล้วกัน กรณี อบต.ขนาดกลาง ปลัดเมื่อเป็นระดับกลาง แต่กำหนดรองปลัดเพียงแค่รองปลัดระดับต้น ซึ่งรองปลัดระดับต้นสามารถที่จะคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเพียง 2 ระดับเท่านั้น คือ คัดเลือกเป็นปลัดต้น (จะเหลือกี่แห่ง) และรองปลัดระดับกลาง (อันนี้ยิ่งมีน้อย) ดังนั้นอันนี้คือการขาดความต่อเนื่องในเส้นทางความก้าวหน้าพอสมควร ซึ่งคงมีการนำประเด็นเหล่านี้มาทบทวนกัน และคงอีกหลายประเด็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวระดับปลัดเอง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ด้วยนะครับ จึงให้ใจเย็นๆ รอการเปลี่ยนผ่านกันอีกครั้งสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ

Visitors: 38,923