img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

7 เหตุผล ! ทำไมควรทำงานราชการ

1.มั่นคง
ข้อนี้เป็นปัจจัยหลักๆของคนทำราชการ ซึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร หน่วยงานราชการไม่เคยมีการไล่ออก ต่างกับเอกชนที่อายุมากแล้วต้องกังวลเรื่องความมั่นคงในชีวิต (เอกชนบางคนอายุ 40 โดนไล่ออก แล้ว วัยขนาดนี้จะให้ไปหางานที่ไหนทำ)
 
2.สวัสดิการครบครัน
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ พ่อ แม่ ลูกคู่สมรส,ค่าเทอม และอื่นๆอีกครบครัน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆตามหน่วยงานนั้นๆ เช่น สหกรณ์  
 
3.ความสมดุลในชีวิต
แน่นอนว่าใครๆก็อยากใช้ชีวิตส่วนตัว งานราชการตอบโจทย์ เพราะ เรามีเวลาเลิกงานที่แน่นอน ไม่ต้องทำงานหักโหมเหมือนเอกชนที่เลิกดึกๆดื่นๆ ทำงานในวันหยุด ทำให้เราวามารถจัดเวลาลาอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักได้
 
4.มีความเจริญก้าวหน้าที่แน่นอน
สายงานราชการมีการเติบโตที่เป็นลำดับชัดเจน  มีระดับชั้น ยศ ทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับอายุของเรา
 
5.สังคมยอมรับนับถือ
สังคมไทยให้ความเคารพนับถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  เนื่องจากสมัยก่อน ผู้คนที่ได้ทำงานราชการนั้นจะเป็นพวกขุนนางชั้นสูง

6.มีบำนาญ
สำคัญไม่แพ้กัน ยามแก่ชรา แล้ว งานราชการมีเงินเดือนให้ทุกๆเดือน ให้ใช้หลังเกษียณ
 
7.ได้ตอบแทนประเทศชาติ
ที่สำคัญที่สุด งานราชการเป็นงานที่ทำเพื่อประเทศ ช่วยให้ประเทศพัฒนา ได้ตอบแทนบุญคุณประเทศไทยที่ให้เราได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้


ขอบคุณข้อมูล dynamiclearningpage.com

Visitors: 38,923